Napotki za varnost

Navedeno priporočeno starost otroka, za katero je posamezna igrača primerna, je podjetje Urška Petek s.p. pridobilo s strani proizvajalca posamezne igrače. Proizvajalec določi priporočeno starost na osnovi varnostnih zahtev in omejitev v uporabi, kakor tudi na osnovi lastnih izkušenj. Na določitev priporočene starosti vplivajo otrokov motoričen, senzoričen in umski razvoj, kot tudi priljubljenost igrače med otroci določene starostne skupine. Navedena priporočena starost naj vam bo vodilo pred nakupom izdelka, pri tem upoštevajte, da se otroci med seboj različno razvijajo, zato vse igrače določene starostne skupine niso zanimive vsem otrokom priporočene starostne skupine.

Odgovornost za določitev priporočene starosti za uporabo določenega proizvoda/igrače nosi proizvajalec obravnavanega proizvoda in ne prodajalec, podjetje Urška Petek s.p.

Varnost in kakovost izdelkov, ki so na voljo v naši ponudbi sta na prvem mestu. Kljub temu pred nakupom izdelka upoštevajte priporočeno najmanjšo oz. najvišjo starost uporabnika, največjo dovoljeno obremenitev izdelka, kakor tudi spretnosti, ki so potrebne za pravilno in varno uporabo izdelka.

Prosimo, upoštevajte tudi sledeča OPOZORILA in VARNOSTNE NAPOTKE!

Igrače, ki niso namenjene za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev

Zavedajte se, da so lahko nekatere igrače nevarne za otroke mlajše od 36 mesecev, zato je na teh igračah navedeno opozorilo:
˝OPOZORILO! Ni primerno za otroke mlajše od 36 mesecev.˝ ali ˝OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od treh let.˝ ali opozorilo v obliki naslednje grafične slike:

Ta točka se ne uporablja za igrače, ki so zaradi svoje funkcije, dimenzij, značilnosti, lastnosti ali drugih tehtnih razlogov očitno neprimerne za otroke, mlajše od 36 mesecev.

Igrače za prostočasne aktivnosti

Na igračah za prostočasne aktivnosti je navedeno sledeče opozorilo:
˝OPOZORILO! Samo za domačo uporabo.˝

Igračam za prostočasne aktivnosti, pritrjenim na ogrodje, po potrebi pa tudi drugim igračam za prostočasne aktivnosti, so priložena navodila, ki opozarjajo na potrebo po preverjanju in vzdrževanju glavnih delov izdelka (vzmeti, pritrdilnih elementov, opor) v določenih časovnih presledkih in poudarjajo, da lahko pride do padcev ali prevrnitve, če se tako preverjanje ne izvaja (npr. Pred vsako uporabo izdelka preverite njegovo stanje - montaža, zaščita, plastični deli in ali električni deli). Redno preverjajte varnostne  in osnovne elemente in jih po potrebi ponovno zategnite ali pritrdite. V kolikor ugotovite napako, izdelka ne uporabljajte v kolikor ga ne popravite. Neupoštevanje navodil lahko izzove padec, prekuc ali nastanek drugih škod izdelka.) Izdelku morajo biti priložena tudi navodila za pravilno sestavljanje igrače, ki navajajo, kateri deli so lahko nevarni, če niso pravilno sestavljeni. Predloženi morajo biti tudi posebni podatki v zvezi z ustrezno površino, na katero se naj igrača namesti.

Opomba: Igrača za prostočasne aktivnosti je igrača za domačo uporabo, pri kateri podporna struktura med izvajanjem dejavnosti ostaja nepremična, igrača pa je namenjena temu, da lahko otroci izvajajo katero koli od naslednjih aktivnosti: plezanje, skakanje, zibanje, drsenje, guganje, vrtenje, plazenje, lazenje ali katera koli kombinacija teh aktivnosti.

Funkcionalne igrače

Na funkcionalnih igračah je navedeno naslednje opozorilo:
˝OPOZORILO! Igrača se sme uporabljati samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe˝.
Opomba: Funkcionalna igrača je igrača, ki deluje in se uporablja na enak način kot proizvod, naprava ali stroj, namenjen odraslim, in je lahko zmanjšan model takšnega proizvoda, naprave ali stroja.

Deske, skiroji, poganjalci, skakači in kolesa kot igrače za otroke

Na teh izdelkih, ki se prodajajo kot igrače je potrebno navesti naslednje opozorilo:
˝OPOZORILO! Priporočena uporaba zaščitne opreme. Ni za uporabo v prometu.˝
Tovrstne izdelke je potrebno previdno uporabljati, saj zahtevajo veliko spretnosti, da bi se izognili padcem ali trkom, zaradi katerih bi lahko prišlo do poškodbe uporabnika ali tretje osebe. Med uporabo je priporočljivo nositi varnostno zaščitno opremo (čelado, ščitnike,…).

Vodne igrače

Na vodnih igračah mora biti navedeno naslednje opozorilo:
˝OPOZORILO! Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe.˝
Opomba: vodna igrača je igrača, ki je namenjena uporabi v plitki vodi in ki lahko nosi otroka na vodi ali ga pri tem podpira.

Igrače, posteljnine, artikli ki se z vrvicami, vrvmi, elastikami ali trakovi obesijo čez zibelko, otroško posteljico ali otroški voziček

Na teh igračah mora biti navedeno naslednje opozorilo:
˝OPOZORILO! Da bi preprečili morebitne poškodbe, ki nastanejo, če se otrok zaplete, odstranite igračo, ko se otrok začenja dvigati v plazeči položaj.˝

Pakiranje dišavnih snovi v vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih igrah

Na embalaži dišavnih snovi v vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih igrah mora biti navedeno naslednje opozorilo:
˝OPOZORILO! Vsebuje dišavne snovi, ki lahko povzročijo alergije.˝
Opomba: kemijska igrača je igrača, namenjena neposrednemu ravnanju s kemičnimi snovmi in zmesmi in ki se uporablja na ustrezen način glede na starost otroka ter pod nadzorom odrasle osebe. Kozmetični set je igrača, katere namen je, da se z njeno pomočjo otrok nauči izdelave proizvodov, kot so dišave, mila, kreme, šamponi, peneče kopeli, bleščila, ličila za ustnice, druga ličila, zobna pasta in balzami za lase.

Uporaba igrač na lastno odgovornost

Kupec uporablja oziroma daje v uporabo igrače na lastno odgovornost in z nakupom nase prevzema tveganje za morebitne poškodbe, ki bi izhajale iz nepravilne ali slabo nadzorovane uporabe artikla, nepravilnega vzdrževanja ali izbire starostno neprimerne igrače.

Nalagam ...